Bessemerskolan - ett vidare val!

Information om distansundervisning

I samråd med kommunchef och skolchef har vi beslutat att följa de rekommendationer som våra myndigheter nu gått ut med kring gymnasieskolorna. Det betyder att vi kommer att övergå till distansstudier i möjligaste mån.