Bessemerskolan - ett vidare val!

Skolans policy runt Covid-19

Utifrån det rådande läget i samhället kan vi inte nog betona vikten av att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.