Sök

Vad vill du söka efter?

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser. Apl ska ingå i alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella program i gymnasiesärskolan.

APL på vår skola

  • APL är en central del av elevens utbildning på alla nationella yrkesprogram och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.
  • APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde. Varje program har mer information inom just sitt område.
  • Som elev har du rätt till matersättning under din APL tid.
  • Verksamhetsresor och ingår i skolans ansvar. Vilket innebär att elev som har mer är 6 km till sin APL plats har rätt till resekort.