Sök

Vad vill du söka efter?

Arbetsplatsförlagd utbildning - APL

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser. APL ska ingå i alla yrkesprogram i gymnasieskolan och alla nationella program i gymnasiesärskolan.

APL på vår skola

  • APL är en central del av elevens utbildning på alla nationella yrkesprogram och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.
  • APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde. Varje program har mer information inom just sitt område.
  • Som elev har du rätt till matersättning under din APL tid.
  • Verksamhetsresor ingår i skolans ansvar. Vilket innebär att elev som har mer är 6 km till sin APL plats har rätt till resekort.

  • Vid APL utgår matersättning med 45kr per dag, undantaget eventuella programspecifika förhållanden. Vid milersättning utgår 18,50kr per mil om kraven för ersättning uppfylls. Båda ersättningarna söks via en e-tjänsten nedan. Ansökande behöver ett giltigt BankID för att ansöka.
  • För omyndig elev ansöker vårdnadshavare om ersättningarna.
  • Utbetalningen av ersättningen genomförs löpande efter genomförd APL och hantering av inskickade uppgifter.
  • Vid eventuella frågor kontakta programmets biträdande rektor.