Sök

Vad vill du söka efter?

Brand - Utrymmning

Vid brand och utrymning ska alla på skolan förja de regler som är framtagna. Läs igenom brandinformationsfoldern Pdf, 793.6 kB. och följ de anslag som finns i lokalerna.

Vad ska vi göra då brandlarmet hörs?

  • När brandlarmet hörs skall ALLA omedelbart bege sig ut till våra uppsamlingsplatserna, se Brandinformationsfolder Pdf, 793.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Undervisande lärare ansluter till sin klass vid uppsamlingsplatsen och kontrollerar att alla har kommit ut.
  • Ingen går tillbaka in i lokalerna förrän vaktmästaren eller annan ansvarig (med utrymningsväst/gul) meddelar att faran är över.
  • Skolledningen beslutar om eleverna ska gå hem eller återgå till lektionerna, samt träffas för vidare planering så snart den akuta situationen är under kontroll.