Bessemerskolan - ett vidare val!

Busskort - Skolbiljett

  • Ansökan gäller heltidsstuderande elever som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan.
  • Det är alltid folkbokförings­adressen som gäller.
  • Kommunens ansvar för elevens dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 
  • Du som har eller söker inackorderingstillägg har ej rätt till busskort.

Alla ska ansöka om busskort inför varje nytt läsår. Ansökan gör du via din egen kommun.