Sök

Vad vill du söka efter?

Busskort - Information och ansökan

Ansökan gäller heltidsstuderande elever som har minst 6 km färdväg mellan bostaden och skolan och det är alltid folkbokförings­adressen som gäller.

Kommunens ansvar för elevens dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 

Du som har eller söker inackorderingstillägg har ej rätt till busskort.

Alla ska ansöka om busskort inför varje nytt läsår. Ansökan gör du via din egen kommun.

  • Skolbiljetten kan uppvärderas av skolan för att gälla skolans läsdagar fram till klockan 22.00, om eleven har schemalagda lektioner som gör eleven har behov av att resa efter klockan 18.00.

  • Det är ej tillåtet att ladda egna biljetter på skolbiljetten/skolkortet.

  • På gymnasieskolan finns inte möjlighet till "lånekort" om eleven har glömt sitt eget.

  • Skolbiljett till dagliga resor utgår inte till elever som har inackorderingstillägg

  • Har du ett ogiltigt kort kan du vid särskild biljettkontroll bli skyldig att betala en avgift på 600 kronor.

  • Kortet registreras genom att du håller det mot kortläsaren. Grön lampa och en glad gubbe visas om kortet är godkänt.

  • Om ditt kort slutar fungera ska du vända dig till din kommun för att få ett nytt utan kostnad.

  • Har du tappat kortet eller haft sönder det får du lösa ut ett nytt från din kommun mot en avgift.

  • Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) räknas som verksamhetsresor och ingår i skolans ansvar.