Sök

Vad vill du söka efter?

Dator, läromedel, digitala verktyg och IT-support

Som elev på Bessemerskolan får du låna läromedel och dator, när du slutar ska allt återlämnas.

Vi har lärportalen Unikum för dokumentation av lärande och utveckling och Edlevo för registrering av närvaro och betyg. Aktuell tillfällig information ges till elev främst via Teams och till vårdnadshavare via Unikum.

I Office 365 finns digitala verktyg ex. Teams, OneDrive, OneNote, Outlook med mailbox och kalender som du som elev använder i ditt skolarbete. Du kommer även att använda dig av word, excel, powerpoint m.m.

På skolan har vi egen IT support för dig som elev, öppet kl. 09-12 alla skolans dagar. IT-support har en egen Teamskanal där du får aktuell information.

Du får låna en skoldator

OBS! Vid studieavbrott och avslutade studier ska alltid dator och laddare återlämnas.

Några viktiga punkter att tänka på vid lån av dator:

 • Det är du som elev som ska använda datorn och du får inte låna ut den eller överlåta den till någon annan. Datorn och laddare ska alltid vara under uppsikt eller förvaras inlåst.
 • Upphovsrättskyddat material eller användning som strider mot gällande lagar får ej förekomma på datorn.
 • Om datorn skadas på ett sätt som inte täcks av garanti eller försäkring så kan eleven bli fullt ersättningsskyldig. Vid problem med eller skada på datorn ska du alltid så snart som möjligt kontakta IT-Supporten på skolan.

Godkännande av Bessemerskolans datoröverenskommelse och ordningsregler via E-tjänst

I samband med skolstart ska både vårdnadshavare och elev ta del av och godkänna datoröverenskommelsen, skolan ordningsregler, drogpolicy, rutiner vid prov och inlämningar. Som vårdnadshavare ansvarar du för att ditt barn tagit del av, förstått och lovar att följa datoröverenskommelsen för lån av dator, skolan ordningsregler, drogpolicy samt regler kring prov och inlämning. Detta gör ni tillsammans via skolans E-tjänst.

Du får låna läromedel.

 • Det betyder att du måste lämna tillbaka läromedlet efter att en kurs är slut. Om du inte gör det kommer du att få en påminnelse via SMS och till slut faktureras du för kostnaden för återinköp av läromedlet efter att du slutat skolan.
 • Du får låna böcker via bibliotekets lånesystem och är sedan ansvarig för böckerna och får alltså ersätta dem om de blir förstörda eller försvinner.
 • Om Du flyttar eller av annat skäl slutar skolan, ska ALLA böcker återlämnas till undervisande lärare.

 • Teams - för kommunikation och arbete i dina kurser
 • OneDrive - för att lagra dina arbeten och filer
 • OneNote - för anteckningar och annat
 • Outlook - Personlig mailbox och kalender - för kommunikation och översikt
 • Word, Exel och Power Point mm - för ditt skolarbete.

Tips! Installera apparna i din smartphone
Installerar du Teams, OneDrive, Outlook samt t ex Word så kan du göra mycket av ditt arbete även på mobilen. Inloggningen är din mailadress och det lösenord du har till din dator.

Information till elev via Teams och Unikum

 • Viktigt att du som elev läser informationen från din lärare i kurs/grupprummen i Unikum samt tillhörande Team.
 • Närvaro/frånvaro håller du koll på i Edlevo via elevingången.
 • Den daglig skolinformation till alla elever från skolan publiceras främst via Teams "Bessemer Elever" men också via meddelanden i Unikum samt till viss del på skolans informationsskärmar.

Information till Vårdnadshavare via Unikum

 • I Unikum ska du som vårdnadshavare ta del av information kring ditt barns lärande, här hanteras även utvecklingssamtal samt den information som rör vårdnadshavare att skickas.
 • Närvaro/frånvaro hanteras i Edlevo.
 • Viktigt att du som vårdnashavare uppdaterar din information på båda ställena med aktuell e-post och rätt mobilnummer osv.
 • Mera information, inloggning och länkar till nedladdning av appar för vårdnadshavare finns på https://sandviken.se/utbildningforskola/larportal Länk till annan webbplats.