Bessemerskolan - ett vidare val!

Elevskåp avtal/regler

Endast det skåp du tilldelas ska användas.

I ditt skåp kan du förvara dina personliga tillhörigheter, kläder, skor samt skolmaterial under terminstid. Du skaffar själv hänglås, helst med kombinationslås, till skåpet. Du bör inte förvara värdefulla saker i ditt skåp.

Skolan ansvarar INTE för det som du förvarar i ditt skåp.

 

Tobak, alkohol, droger eller annat olämpligt 

Du får INTE förvaras i skåpet. Skolan har rätt att öppna skåpet för kontroll av innehållet. Vid misstanke om oegentligheter vad gäller elevskåpet kan polisen tillkallas för utförlig kontroll av innehållet i skåpet.


Vid slutet av vårterminen ska skåpet tömmas och städas ur.

- Du ska då städa ur ditt skåp.
- Städpersonalen lånar gärna ut städmaterial.
- Görs inte detta öppnar skolan skåpet veckan före midsommar.
- Skolan ansvarar då inte för det som finns i skåpet.
- Om skolan måste öppna skåpet medför det att ditt hänglås blir förstört.