Sök

Vad vill du söka efter?

Elevskåp - vad ska jag tänka på?

Inför varje nytt läsår kommer du att tilldelas ett eget elevskåp där du till exempel kan förvara dina personliga tillhörigheter samt skolmaterial. Som elev ska du följa skolans regler gällande elevskåp.

Vilka regler gäller för mitt elevskåp?

  • Du får endast använda det elevskåp du tilldelats.
  • I ditt skåp kan du förvara dina personliga tillhörigheter, kläder, skor samt skolmaterial under ett läsår i taget. Du bör inte förvara värdefulla saker i ditt skåp. Skolan ansvarar INTE för det du förvarar i ditt skåp. Förvara inte olagliga saker i ditt skåp.
  • Du skaffar själv hänglås till ditt skåp, kombinationslås är ej tillåtet att andvända. Om du tappat bort din nyckel och du behöver hjälp av vaktmästare att öppna ditt lås, ansvarar du själv för att skaffa ett nytt hänglås.

  • Du får inte förvara tobak, alkohol, droger eller annat olämligt i ditt elevskåp. Skolan har rätt att öppna skåpet för kontroll av innehållet.
  • Vid misstanke om oegentligheter vad gäller elevskåpet kan polisen tillkallas för utförlig kontroll av innehållet i skåpet.

  • Efter varje läsår ska skåpet tömmas och du ska då också städa ur ditt skåp. Lika gäller om du slutar under pågående läsår. Städpersonalen lånar gärna ut städmaterial.
  • Görs inte detta öppnar skolan skåpet och tömmer allt veckan efter läsårsslut eller veckan efter att du slutat på skolan under pågående läsår. Skolan ansvarar då inte för det som finns kvar i skåpet.
  • Om skolan måste öppna skåpet medför det att ditt hänglås blir förstört och du får då själv skaffa ett nytt hängläs till nästa läsår.