Bessemerskolan - ett vidare val!

Frånvaro: sjukanmälan och ledighet för elev

Sjukanmälan - Elev

 • Om du på grund av sjukdom eller av annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska du omgående anmäla detta.
 • Sjukanmälan och all annan korttidsfrånvaro ska göras av vårdnadshavare eller myndig elev.
 • För vårdnadshavare via appen Tieto Education (manual1PDF (pdf, 404.8 kB)) eller via SMS direkt till frånvarosystemet (manual2PDF (pdf, 138.5 kB)).
 • Myndig elev anmäler i via edwise eller sms till mentor.
 • Om du pga sjukdom måste avbryta skoldagen ska du också kontakta din mentor,
 • All frånvaro som ej är anmäld räknas som ogiltig frånvaro
  och kan påverka din ersättning från CSN.


Ledighetsansökan - Elev

 • Ledighet i upp till 5 dagar kan beviljas i de fall särskilda skäl föreligger. 
 • Längre ledighet beviljas endast om mycket särskilda skäl föreligger.
 • Ledighetsansökan skall vara inlämnad till Rektor minst en månad innan sökt ledighet.
 • Den ska vara fullständigt ifylld och underskriven av elev och vårdnadshavare.
 • Skälet till ledighet ska tydligt framgå på ansökan.

  Ansökan om ledighetPDF (pdf, 533.5 kB)