Bessemerskolan - ett vidare val!

Skoldator till elever

Alla eleverna på skolan får låna en bärbar dator att använda i sin utbildning. Mer information och avtalsregler får du i samband med att du börjar på skolan.

Avtal

Ett Avtal ska skrivas på av elev samt vårdnadshavare och återlämnas innan utdelning av dator kan ske. Avtalet får eleverna i samband med skolstart. Datoravtal/Överenskommelse Pdf, 100.4 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Vid studieavbrott och avslutade studier ska alltid dator och laddare återlämnas.

Här några utdrag ut avtalet:

  • Det är du som elev som ska använda datorn.
  • Du får inte låna ut den eller överlåta den till någon annan.
  • Datorn ska alltid vara under uppsikt eller förvaras inlåst.
  • Upphovsrättskyddat material eller användning som strider mot gällande lagar får ej förekomma på datorn.
  • Om datorn skadas på ett sätt som inte täcks av garanti eller försäkring så kan eleven bli fullt ersättningsskyldig.
  • Vid problem med eller skada på datorn ska du alltid så snart som möjligt kontakta IT-Supporten på skolan.

Öppettider på skolans IT-support: kl 09-12 alla skoldagar