Bessemerskolan - ett vidare val!

Läroböcker lånas ut av skolan under din pågående kurs.

  • På Bessemerskolan får du låna läromedel. Det betyder att du måste lämna tillbaka läromedlet efter att en kurs är slut.

  • Om du inte gör det kommer du att få en påminnelse via SMS och till slut faktureras du för kostnaden för återinköp av läromedlet. 

  • Du får kvittera ut de böcker du får låna och är sedan ansvarig för boken och får alltså ersätta den om den blir förstörd eller försvinner.

  • Om Du flyttar eller av annat skäl slutar skolan, ska ALLA böcker återlämnas till undervisande lärare.