Bessemerskolan - ett vidare val!

Läroböcker lånas ut av skolan under din pågående kurs.

  • På Bessemerskolan får du låna läromedel. Det betyder att du måste lämna tillbaka läromedlet efter att en kurs är slut.

  • Om du inte gör det kommer du att få en påminnelse via SMS och till slut faktureras du för kostnaden för återinköp av läromedlet efter att du slutat skolan.

  • Du får låna böcker via bibliotekets lånesystem och är sedan ansvarig för böckerna och får alltså ersätta dem om de blir förstörda eller försvinner.

  • Om Du flyttar eller av annat skäl slutar skolan, ska ALLA böcker återlämnas till undervisande lärare.