Sök

Vad vill du söka efter?

Lov och ledigheter samt läsårstider

Vilka lovdagar och studiedagar som gäller under läsåret ser du under läsårstider på sidan. Under lov och studiedagar är du som elev ledig. Vill du vara vara ledig någon annan dag måste du ansöka om ledighet.

Ledighet för elev

Gymnasieskolan och annpassad gymnasieskola frivilliga skolformer, men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk. Om du vill vara ledig på tider när det inte är planerad ledighet, så behöver du göra en ansökan. Ogiltig frånvaro räknas som skolk och då finns risk att ditt studiebidrag blir stoppat.

Hur du ansöker om ledighet

  • Ledighet för elev beviljas endast vid särskilda skäl.

Läsårstider och lovdagar

För läsåret 2024-2025 är det skolstart 20 augusti för årskurs 1-2 och 21 augusti för årskurs 3.
Skolavslutning 12 juni för årskurs 1-2 och 13 juni för årskurs 3.

Höstterminen-24

Skoldagar och lov        

Datum

Skolstart åk 1-2

Tisdag 20 aug

Skolstart åk 3

Onsdag 21 aug

*Studiedag


Studiedagar

Måndag 28 okt - Tisdag 29 okt

Lovdagar

Onsdag 30 okt - Fredag 1 nov

Julavslutning

Fredag 20 dec


Vårterminen-25

Skoldagar och lov        

Datum

*Studiedag


Skolstart vårterminen

Tisdag 07 jan

Sportlov v.09

Måndag 24 feb - Fredag 28 feb

Påsklov v.16

Måndag 14 apr - Torsdag 17 april

*Studiedag 

Lovdag (klämdag)

Fredag 02 maj

Lovdag (klämdag)

Fredag 30 maj

Skolavslutning åk 1-2

Torsdag 12 jun

Skolavslutning åk 3

Fredag 13 juni


*3 rörliga studiedagar som beslutats av rektor
Läsdagar ht-23 åk1-2 (84d) åk3 (83d) och Läsdagar vt-24 åk1-2 (94d) åk3 (99d)