Sök

Vad vill du söka efter?

Lov och ledigheter samt läsårstider

Vilka lovdagar och studiedagar som gäller under läsåret ser du under läsårstider på sidan. Under lov och studiedagar är du som elev ledig. Vill du vara vara ledig någon annan dag måste du ansöka om ledighet.

Ledighet för elev

Gymnasieskolan/gymnasiesärskola är en frivillig skolform, men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk. Om du vill vara ledig på tider när det inte är planerad ledighet, så behöver du göra en ansökan. Ogiltig frånvaro räknas som skolk och då finns risk att ditt studiebidrag blir stoppat.

Hur du ansöker om ledighet

  • Ledighet för elev beviljas endast vid särskilda skäl.

Läsårstider och lovdagar

För läsåret 2022-2023 är det skolstart 23 augusti för årskurs 1-2 och 24 augusti för årskurs 3. Skolavslutning 15 juni för årskurs 1-2 och 16 juni för årskurs 3.

För läsåret 2023-2024 är det skolstart 21 augusti för årskurs 1-2 och 22 augusti för årskurs 3. Skolavslutning 11 juni för årskurs 1-2 och 12 juni för årskurs 3.

Höstterminen-22

Skoldagar och lov        

Datum

Skolstart åk 1-2

Tisdag 23 aug

Skolstart åk 3

Ons 24 aug

Studiedag*

Ons 28 sept

Studiedagar

Mån 31 okt - Tis 1 nov

Lovdagar

Ons 2 nov - Fre 4 nov

Julavslutning

Tors 22 dec


Vårterminen-23

Skoldagar och lov        

Datum

Studiedag*

Mån 9 jan

Skolstart vårterminen

Tis10 jan

Sportlov v.09

Mån 27 feb - Fre 3 mars

Påsklov v.15

Tis 11 apr - Fre 14 apr

Studiedag*

Tis 2 maj

Lovdag

Fre 19 maj

Lovdag

Mån 5 juni

Skolavslutning åk 1-2

Tors 15 jun

Skolavslutning åk 3

Fre 16 juni


*3 rörliga studiedagar som beslutats av rektor
Läsdagar ht-21 åk1-2 (83d) åk3 (82d) och Läsdagar vt-22 åk1-2 (95d) åk3 (96d)

Höstterminen-23

Skoldagar och lov        

Datum

Skolstart åk 1-2

Måndag 21 aug

Skolstart åk 3

Tisdag 22 aug

*Studiedag

Onsdag 27 sept

Studiedagar

Måndag 30 okt - Tisdag 31 okt

Lovdagar

Onsdag 1 nov - Fredag 3 nov

Julavslutning

Fredag 22 dec


Vårterminen-24

Skoldagar och lov        

Datum

*Studiedag

Måndag 8 jan

Skolstart vårterminen

Tisdag 9 jan

Sportlov v.09

Måndag 26 feb - Fredag 1 mars

Påsklov v.14

Tisdag 2 apr - Fredag 5 apr

*Studiedag

Tisdag 23 april

Lovdag

Fredag 10 maj

Lovdag

Fredag 7 juni

Skolavslutning åk 1-2

Tisdag 11 jun

Skolavslutning åk 3

Onsdag 12 juni


*3 rörliga studiedagar som beslutats av rektor
Läsdagar ht-23 åk1-2 (85d) åk3 (84d) och Läsdagar vt-24 åk1-2 (93d) åk3 (94d)