Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerskolans ordningsregler

När du börjar på vår skola är du en del av Bessemerskolan och dess arbetsmiljö. Vi vill att alla ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade.

Du som studerar eller arbetar vid vår skola bidrar efter bästa förmåga till en bra arbetsmiljö där trygghet och studiero råder utifrån vår gemensamma värdegrund.

Bessemerskolan ordningsregler ska var och en ta del av och följa.


Hur delges ordningsreglerna?

Information om skolans ordningsregler delges våra elever vid skolstart samt till vårdnadshavare vid första föräldramötet.

Eleverna bekräftar skriftligt att de tagit del av, förstått innehållet och lovar följa skolans ordningsregler.


 

Trivselregler på skolan

Parkering av fordon
- Parkera bilen, epan, mopedbil på avsedd plats. Stora parkeringen. Respektera gällande trafikregler.
- Ställ cykeln/moped på anvisad plats, i cykelställen.

Objuden gäst
Om du ser någon som inte tillhör skolan och som du misstänker inte är här i ärliga avsikter informera vaktmästaren eller rektor.

Olycka
Om du själv är orsak till att något i skolan går sönder, meddela genast vaktmästaren.

Respekt
Visa respekt för varandra och för varandras arbetsuppgifter och lektioner. 

Rökning
Skollagen förbjuder rökning inom alla skolans områden.

Skadegörelse
Hjälp till att hålla skolan ren och bekämpa aktivt all skadegörelse.