Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerskolans ordningsregler

Från att du börjar på vår skola är du en del av Bessemerskolan och dess arbetsmiljö. Vi vill att alla känna sig välkomna, sedda och bekräftade.Vilket innebär att var och en som studerar eller arbetar vid vår skola bidrar, efter bästa förmåga, till en bra arbetsmiljö där trygghet och studiero råder utifrån vår gemensamma värdegrund.

Bessemerskolan har därmed ordningsregler som var och en ska ta del av och följa.

Information om dessa ordningsregler

Information om skolans ordningsregler lämnas till såväl vårdnadshavare som till elever vid upptakten till studier inom Bessemerskolan. Eleverna bekräftar skriftligt att de tagit del av, förstått innehållet och lovar följa skolans ordningsregler.

GDPR - BessemerskolanPDF (pdf, 24.3 kB)

Skolans ordningsregler på andra språk
Ordningsregler - ArabiskaPDF (pdf, 167.4 kB)

Ordningsregler - PersiskaPDF (pdf, 165.7 kB)

Ordningsregler - SomaliskaPDF (pdf, 186.2 kB)

Ordningsregler - TigrinjaPDF (pdf, 310.6 kB)

Om jag bryter mot ordningsreglerna,
Vad händer? - ArabiskaPDF (pdf, 124.2 kB)

Vad händer? - PersiskaPDF (pdf, 126.1 kB)

Vad händer? - SomaliskaPDF (pdf, 118.1 kB)

Vad händer? - TigrinjaPDF (pdf, 236.5 kB)