Bessemerskolan - ett vidare val!

Passerkort för elev

Passerkort utfärdas vid skolstart

Vid skolstart fotas alla elever i årsk 1 för eget passerkort. Innehavaren av passerkortet skall bevara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehöriga.

Förlust av passerkort

Ska omedelbart anmälas till hanna.forsmark.lindstrom@edu.sandviken.se
Eleven är ersättningsskyldig för förlorat passerkort, till en kostnad som idag är 200kr, för lånekort är kostnaden 75kr.

Vid avslutad skolgång

Ska passerkortet omgående återlämnas till skolexpeditionen.

Passerkort för dig som ej fotat

Alla ärenden om nytt passerkort efter skolstart ska ske via din mentor, som skickar ett ärende till hanna.forsmark.lindstrom@edu.sandviken.se
Därefter får elev besked via sin mail om tid och plats när elev kan fota till nytt passerkort. När det är gjort, får elev vänta någon dag. Elev kommer sedan att få ett sms eller mail när passerkortet är klart att hämtas ut.