Sök

Vad vill du söka efter?

Passerkort för elev

På skolan får alla elever och all personal egna passerkort med foton. Dessa ska varje dag bäras av elever och personal. Innehavaren av passerkortet skall förvara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehörig.

Passerkortet utfärdas vid skolstart och behålls under hela skoltiden.

Passerkort utfärdas vid skolstart
Vid skolstart fotas alla elever i årsk 1 för eget passerkort. Det sker gemensamt för klassen den första veckan. Innehavaren av passerkortet skall bevara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehöriga.

Passerkort för dig som ej haft tid att fota eller är ny elev under läsåret
Alla ärenden om nytt passerkort efter skolstart ska ske via din mentor, som skickar ett ärende till
handläggare för passerkort. Därefter får elev besked via sin mail om tid och plats när elev kan fota till nytt passerkort. När det är gjort, får elev vänta någon dag. Elev kommer sedan att få ett sms eller mail när passerkortet är klart att hämtas ut.

Förlust av passerkort
Om du har tappat bort ditt passerkort ska du omgående anmäla din förlust av till handläggare på skolexpeditionen. Som elev är du ersättningsskyldig för förlorat passerkort, till en kostnad som idag är 200kr, för lånekort är kostnaden 75kr.

Vid avslutad skolgång ska passerkortet omgående återlämnas till skolexpeditionen.

Anmäl om förlust av passerkort samt ärenden om nytt passerkort skickas till:
melissa.almen@edu.sandviken.se för alla program