Sök

Vad vill du söka efter?

Passerkort för elev

På skolan får alla elever och all personal egna passerkort med foton. Dessa ska varje dag bäras av elever och personal. Innehavaren av passerkortet skall förvara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehörig.

Passerkortet utfärdas vid skolstart och behålls under hela skoltiden.

Passerkort utfärdas vid skolstart
Vid skolstart fotas alla elever i årsk 1 för eget passerkort. Det sker gemensamt för klassen den första veckan. Innehavaren av passerkortet skall bevara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehöriga.

Passerkort efter skolstart - om du ej haft tid att fota eller är ny elev under läsåret
Alla ärenden gällande passerkort efter skolstart sker via din mentor eller direkt till handläggare för passerkort på skolexpeditionen. Du kommer att få information om tid och plats för fotografering. När passerkortet är klart att hämtas ut får du ett meddelande via teams, sms eller mail.


Förlust av passerkort
Har du tappat bort ditt passerkort ska du omgående anmäla din förlust av till handläggare på skolexpeditionen. Som elev är du ersättningsskyldig för förlorat passerkort, till en kostnad som idag är 200kr, för lånekort är kostnaden 75kr.

Vid avslutad skolgång ska passerkortet omgående återlämnas till skolexpeditionen.

Anmäl om förlust av passerkort samt ärenden om nytt passerkort skickas till:
melissa.almen@edu.sandviken.se för alla program