Bessemerskolan - ett vidare val!

Prövning av gymnasiekurs

På Bessemerskolan tar vi emot elever för prövning i mån av plats och resurstid. I första hand elever som går på skolan, i andra hand elever som gått på skolan och därefter externa elever från andra skolor. Vi har 2 st prövningsperioder. Max 2 prövningar/period.

 

Det finns två prövningstillfällen under ett läsår

Ansökan ska vara inlämnad senast
15 juni för prövning Höstterminen
15 december för prövning Vårterminen
Obs! för vårterminen 2018 har vi förlängd ansökningstid till v.02-2018

Beviljad prövning startar med ett prövningstorg: 
måndag v.36 för Höstterminen
måndag v.05 för Vårterminen.

 

Prövning för skolans egna elever

Prövningen är kostnadsfri för elever som går i gymnasieskolan om kursen ingår i elevens studieplan. Prövning i idrott kan endast sökas till höstterminen.

Betyget utfärdas i samband med ordinarie betygsättning vid terminslut i januari eller i mitten av juni.

 

Prövning för extern elev

Vi tar emot externa elever upp till 25 år i mån av plats. I första hand skolans egna elever. Prövning i idrott kan endast sökas till höstterminen.

Är du inte längre elev vid gymnasieskolan kostar prövningen 500 kr/kurs, om du nu inte tidigare har fått betyget IG/F på kursen.
OBS! Inbetald avgift återbetalas ej.

När du fått godkänt beslut på att genomföra prövningen skall avgift betalas in till kommunen på plusgiro 32228-9.
Märk inbetalningen med: "Prövning, personnummer och kurskod/kurs".

Kvitto på betald avgift skall visas innan prövningen påbörjas. Betyget kommer att skickas hem till dig efter att prövningen är betygsatt.

Sidansvarig: Birgitta Pettersson
Uppdaterad: 2017-12-18

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun