Sök

Vad vill du söka efter?

Prövning av gymnasiekurs

På Bessemerskolan tar vi emot elever för prövning i mån av plats.
I första hand elever som går på skolan, i andra hand elever som gått på skolan och därefter externa elever från andra skolor.

Vi har två prövningsperioder, en på hösten och en på våren.

Senast datum:
15 juni - Ansökan ska vara inlämnad för prövning under september - december.
vecka 35 - Prövningsbesked och information via mail till elev.
vecka 36 - Elev kontaktar sin prövningslärare senast tisdag för mer information om sin prövning.
vecka 42 - Första delprovet bör vara genomfört. Vid ej godkänt prov avskrivs eleven från prövning.

Betyget sätts efter avslutad prövning, senast mitten av februari.

Period 2 Vid prövning under vårterminen

Senast datum:
15 december - Ansökan ska vara inlämnad för prövning februari - maj.
vecka 04 - Prövningsbesked och information via mail till elev.
vecka 05 - Elev kontaktar sin prövningslärare senast tisdag för mer information om sin prövning.
vecka 11 - Första delprovet bör vara genomfört. Vid ej godkänt prov avskrivs eleven från prövning.

Betyget sätts efter avslutad prövning, senast mitten av juni.

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser eller gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F.

 • Prövning görs på hela kursen och är kostnadsfri för elever som går i gymnasieskolan
 • Prövning i idrott kan endast sökas till höstterminen.
 • Erhållet betyg efter prövning visas på den individuella studieplanen och utfärdas i ett betygsdokument vid terminsslut i januari och juni.

Vi tar emot externa elever upp till 25 år i mån plats. I första hand ska prövningsresurserna räcka till skolans egna elever.
 • Prövning görs på hela kursen. Prövningen kostar 500 kr/kurs
  - fri prövning för tidigare ej godkänt betyg på kursen, F
  - prövning i idrott kan endast göras från höstterminen.
 • OBS! Invänta beslut via mail innan du betalar in din avgift, för inbetalad avgift återbetalas ej. Betala via plusgiro 32228-9.
  Märk inbetalningen med:

  1. "Prövning Bessemerskolan"
  2. För och Efternamn samt fullständigt personnummer
  3. Kurskod/kurs prövningen gäller.

Kvitto/bevis på betald avgift skall visas upp innan prövningen påbörjas. Betyget kommer att skickas hem till dig efter att prövningen är betygsatt.