Bessemerskolan - ett vidare val!

Passerkort

Passerkort utfärdas

Av Sandvikenhus på skolan vid skolstart. Innehavaren av passerkortet skall bevara detta på ett betryggande sätt så att det ej kan nyttjas av obehöriga.

Förlust av passerkort

Ska omedelbart anmälas till skolexpeditionen.
Eleven är ersättningsskyldig för förlorat passerkort, till en kostnad som idag är 200kr, för lånekort är kostnaden 75kr.

Vid avslutad skolgång

Ska passerkortet omgående återlämnas till skolexpeditionen.

 REGLER  - PASSERKORTPDF (pdf, 21.1 kB)