Bessemerskolan - ett vidare val!

Upprop/skolstart HT 2018
Nationella program

En treårig gymnasieutbildning sin början för år 1. Vi på skolan går en spännande tid till mötes tillsammans med er ungdomar. Vi hälsar dig som ny elev speciellt välkommen till Bessemerskolan och vi ska tillsammans arbeta för att du får en god utbildning. På uppropsdagen kommer du att vara tillsammans med din mentor för genomgång av schema, visning av lokaler m.m.

År 1, Yrkesprogram

Onsdag den 15 augusti kl 09.00
Vi träffas i matsalen på Industrivägen 7

 • Bygg och anläggningsprogrammet (BA)
 • El och energiprogrammet (EE)
 • Fordon och transportprogrammet (FT)
 • Handel och administrationsprogrammet (HA)
 • Industritekniskaprogrammet (IN)
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)
 • Vård och omsorgsprogrammet (VO)

År 1, Högskoleförberedande program

Onsdag den 15 augusti kl 10.00
Vi träffas i matsalen på Industrivägen 7

 • Ekonomiprogrammet (EK)
 • Estetsiska programmen (ES)
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
 • Teknikprogrammet (TE)


Vi hälsar även eleverna i år 2 och år 3 välkommen tillbaka efter sommarledigheten.

År 2, Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Onsdag den 15 augusti kl 09.00
Lokaler för respektive klass kommer att anslås på skolans ytterdörrar.

År 3, Högskoleförberedande- och Yrkesprogram

Torsdag den 16 augusti kl 09.00
Lokaler för respektive klass kommer att anslås på skolans ytterdörrar.

OBS! För resande elev, ansökt busskort hämtas ut hos din kommun innan skolstart.

Varmt välkomna!
Skolledningen och personal