Till startsidan
Sök

Vad vill du söka efter?

Studievalsansökan och modersmål

Information och kursutbud inför ditt studieval hittar du som elev via Teams - Studieval. Om du vill läsa idrott och hälsa specialicering, modersmål eller minoritetsspråk måste du ansöka via blankett.

Studieval för elever i årskurs 1 och 2 genomförs via elevingången på webben. Ditt lösenordet för att genomföra studievalet får du i samband med valet på skolan som genomförs i januari-februari varje år.

Studieval

Idrott och hälsa specialicering
Vill du läsa din idrott ( exempel fotboll, golf, skidor, ridning m.m.) inom Idrott och hälsa specialicering på individuellat val måste du lämna in en ansökan. Det är rektor som beslutar om vi kan erbjuda just din idrott.
Ansökan gör du via blankett Ansökan - Idrott och hälsa specialisering Word, 90.7 kB.

Modersmål och minoritetsspråk
Om dina vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan du som elev i skolan ha rätt till modersmålsundervisning.

Vill du läsa modersmål eller minoritetsspråk så måste du ansöka och få ett beslut innan du börjar. Ansöker gör du via blankett:
Ansökan om att läsa Modersmål Pdf, 130.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om att läsa Minoritetsspråk Pdf, 122.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill säga upp eller avsluta ditt modersmål eller minoritetsspråk gör du det via blanketten
Uppsägning av Modersmålsundervisning i gymnasieskolan Pdf, 135.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du som elev är i behov av stöd i din utbildning på ditt modersmål kan du få det via en studiehandledare.

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Kontakta då biträdande rektor för programmet.

De finns tillgängliga i skolans biblioteket på Tisdagar och Torsdagar mellan kl 13:00-15:00.
Upplever du att du är i behov av mer studiehandledning på ditt modersmål under andra tider kontaktar du din mentor eller din närmaste ämneslärare.