Sök

Vad vill du söka efter?

Studievalsansökan och modersmål

Information och kursutbud inför ditt studieval hittar du som elev via Teams - Studieval. Om du vill läsa idrott och hälsa specialicering, modersmål eller minoritetsspråk måste du ansöka via blankett.

Studieval för elever i årskurs 1 och 2 genomförs via elevingången på webben. Ditt lösenordet för att genomföra studievalet får du i samband med valet på skolan som genomförs i januari-februari varje år.

Studieval

Idrott och hälsa specialicering, kurs inom individuellt val

Vill du läsa och ha möjlighet att utöva din idrott ( exempel fotboll, golf, skidor, ridning m.m.) inom kursen Idrott och hälsa specialicering på individuellt val ska du lämna in en ansökan.
Det är sedan rektor som beslutar om vi kan erbjuda just din idrott.

Gällande fotboll på individuellt val har skolan ett samarbete med Sandvikens IF, mer om samarbetet kan du läsa på SIF:s hemsida Sandvikens IFs fotboll/Ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du även ställa frågor direkt till klubben.

 

Modersmål och minoritetsspråk

Om dina vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan du som elev i skolan ha rätt till modersmålsundervisning.

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen.

Om du som elev är i behov av stöd i din utbildning på ditt modersmål kan du få det via en studiehandledare. Kontakta då din mentor.