Sök

Vad vill du söka efter?

Skolkurator

Till oss skolkuratorer kan du vända dig när du behöver prata med en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Samtalsstöd hos kurator

  • Vårat uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt. Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig.
  • Vi har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. 
  • Vi deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Vi samverkar även med andra verksamheter i samhället.
  • Hos oss får du information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel.
  • Tid bokas enklast via teamschatten eller via mail till någon av oss kuratorer utifrån det program du går.

Bra webbsidor!
CSN Länk till annan webbplats. - som ger dig möjlighet till bidrag och lån under din studietid
Koll på SOC Länk till annan webbplats. - mer om socialtjänsten för barn och ungdom
Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats. - mer att läsa om vid kris och dåligt mående.

Rebecka Krantz Skolkurator
Telefon: 026-24 12 48
rebecka.krantz@edu.sandviken.se
Program: BA, BF, EE, ES, IN, NA, TE,

Linda Lööf Skolkurator
Telefon: 026-24 24 27
linda.loof@edu.sandviken.se 
Program: EK, FS/HA, SA, AG-anpassad gymnasieskola

Kristoffer Andersson Skolkurator
Telefon: 026-24 04 76
kristoffer.andersson@edu.sandviken.se
Program: IM-Introduktionsprogrammen

Sara Östlund Skolkurator
Telefon: 026-24 17 45
sara.ostlund@edu.sandviken.se
Program: FT, VO och IM-IntroduktionsprogrammenCatarina Högström chef för elevhälsan på Bessemerskolan
Kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger
catharina.hogstrom@edu.sandviken.se