Sök

Vad vill du söka efter?

Skolledningen

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, ekonom och kvalitetssamordnare. Här hittar du kontaktuppgifter

Ledningsdeklaration - vi arbetar för att:

  • Alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • Gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • Våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla.

Gymnasierektor
Eva Aronsson
Telefon: 026-24 15 69
eva.aronsson@edu.sandviken.se
Leder och ansvarar för gymnasieskolans och anpassad gymnasieskolans verksamheter samt skolbiblioteket.


Biträdande rektorer
Skolans biträdande rektorers uppgift är att leda och stödja den pedagogiska verksamheten, att uppnå uppsatta mål och ge eleverna de bästa förutsättningar för sitt lärande.

Åsa Gunnarsson bitr.rektor
Telefon: 026-24 00 19 
asa.gunnarsson@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen EK, FS/HA, SA

Tobias Landström bitr.rektor
Telefon: 026-24 10 32
tobias.landstrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen BA, EE och IN
samt chef för speciallärare, studievägledare, schemaläggare och skoladministratörer

Daniel Lind bitr.rektor
Telefon: 026-24 13 76
daniel.lind@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen FT, VO samt RIG/NIU och elevboendet

Elin Nilsson bitr.rektor
Telefon: 026-24 15 68
elin.nilsson@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen BF, ES, NA, TE

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för introduktionsprogrammet IMA2

Stefan Molander bitr.rektor
Telefon: 026-24 02 15
stefan.molander@edu.sandviken.se
Ansvarar för introduktionsprogrammen IMA1, IMS, IMV, IMY

Anna-Karin Broström bitr.rektor
Telefon: 026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se
Ansvarar för programmen på AGY (anpassad gymnasieskola)

Anna Wikman, ekonom för gymnasieskolan
Telefon: 026-24 13 95
anna.wikman@edu.sandviken.se
samt kontaktperson för gymnasieantagningen på Bessemerskolan

Fredrik Norman kvalitetssamordnare för gymnasieskolan
Telefon: 026-24 24 49
fredrik.norman@edu.sandviken
samt förstelärare och gymnasielärare engelska och religion