Sök

Vad vill du söka efter?

Skolsköterska

Vi skolsköterskor arbetar inom elevhälsan med förebyggande insatser och kan ses som elevernas företagshälsovård. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

  • Till oss kan du komma för Hälsobesök och enklare sjukvård
  • Vårt mål är att uppmuntra och handleda elever till att ta större ansvar för sin hälsa.
  • Varje elev i årskurs ett får vid höstterminens början fylla i en hälsodeklaration och inbjuds under läsåret till ett hälsobesök. Vi deltar i klass- och elevvårdskonferenser.
  • Ungdomsmottagningen kommer att finnas hos oss på Torsdagar.
  • Skolläkare träffas efter överenskommelse med oss skolsköterskor.

Anna-Lena Lindberg Skolsköterska
Telefon: 026 - 24 14 37
anna-lena.lindberg@edu.sandviken.se
Program: EK, FS/HA, FT, SA, VO och AG-anpassad gymnasieskola

Pethra Mikaelsson Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 45
pethra.mikaelsson@edu.sandviken.se
Program: BA, BF, EE, ES, IN, NA, TE samt RIG

Ann-Charlotte Nordström Skolsköterska
Telefon: 026-24 15 22
ann-charlotte.nordstrom@edu.sandviken.se
Program: IM-Introduktionsprogrammen

 

Annelie Mattsson bitr.chef för elevhälsan och
närmaste chef för skolsköterskorna på Bessemerskolan
annelie.mattsson@edu.sandviken.se

Catarina Högström chef för elevhälsan på Bessemerskolan
Kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger
catharina.hogstrom@edu.sandviken.se