Bessemerskolan - ett vidare val!

Välkommen till Bessemerskolan

På vår skola är vi ca 1150 elever och 200 personal fördelade på 5 st högskoleförberedande program och 7 st yrkesprogram med flera olika inriktningar samt 4 st introduktionsprogram. Vi har ett riksidrottsgymnasium med inriktningen bandy och orientering samt nationellgodkänd idrottsutbildning för innebandy. På alla våra yrkesprogram kan du läsa in högskolebehörighet.

Våra utbildningar är samlade i fina och ändamålsenliga lokaler på Bessemerområdet i Sandviken. Här finns också ett stort och modernt skolbibliotek som dessutom är utsett till Årets skolbibliotek 2018. Du har nära till bussar och promenadavstånd till centrum.

Vi har ett väl utvecklat arbete med likabehandling så att alla elever ska kunna känna sig trygga och få arbetsro på vår skola. Vi vill att eleverna ska känna att de kan påverka sin skolgång, där vi ser att forum som klassråd och elevråd är viktiga mötesplatser för eleverna.

Vårt samarbete med näringslivet är omfattande vilket gör att flera av våra program är certifierade av branschen. Framför allt på våra yrkesprogram finns stora möjligheter till spännande praktik, dels i Sandviken men även på andra platser i Sverige eller utomlands.


Vi arbetar för:

  • att alla vid Bessemerskolan har en gemensam värdegrund och kan känna trivsel och arbetsglädje

  • att gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet

  • att våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla


På Bessemerskolan ska du känna dig välkommen, sedd och bekräftad

Följ oss på Facebook

Elevdemokrati

På vår skola arbetar vi aktivt med att hitta formerna för hur elevdemokratin ska utformas och att klargöra i vilka frågor som eleverna vill ha inflytande.

I klasserna diskuteras bland annat frågor som berör hur vi visar varandra respekt, om tjejer och killar behandlas olika, om vi diskriminerar varandra på annat sätt.