Bessemerskolan - ett vidare val!

Valfrihet, inflytande och närhet

På vår gymnasieskola har vi 6st högskoleförberedande program och 7st yrkesprogram med flera olika inriktningar samt 5st introduktionsprogram. Vi är även ett Riksidrottsgymnasium med inriktningen bandy och orientering och har Nationell godkänd idrottsutbildning inom freeskiing och innebandy. På alla våra yrkesprogram kan du läsa in högskolebehörighet.

Våra utbildningar är samlade i fina och ändamålsenliga lokaler på Bessemerområdet i Sandviken. Här finns också ett stort och modernt skolbibliotek. Du har nära till bussar och promenadavstånd till centrum.

Vi vill att eleverna ska känna att de kan påverka sin skolgång. Vi har ett väl utvecklat elevrådsarbete med möten minst en gång i månaden. Vi har ett väl utvecklat arbete med likabehandling så att alla elever ska kunna känna sig trygga och få arbetsro på vår skola.

Vårt samarbete med näringslivet är omfattande och på flera av våra program finns stora möjligheter till spännande praktik, dels i Sandviken men även på andra platser i Sverige eller utomlands. Dessutom är flera av våra program certifierade av branschen.

Följ oss på Facebook

 

 

Ledningsdeklaration

Vi arbetar för:

  • att alla vid Bessemerskolan ska ha lika värde och känna trivsel och arbetsglädje
  • att gymnasieskolan ska präglas av en helhetssyn som gynnar lärande, öppenhet och delaktighet
  • att våra elever ska upptäcka sina möjligheter, så att de utvecklas och får en ökad självkänsla

Skolledningen Bessemerskolan

 

 

Elevdemokrati

På vår skola arbetar vi aktivt med att hitta formerna för hur elevdemokratin ska utformas och att klargöra i vilka frågor som eleverna vill ha inflytande.

I klasserna diskuteras bland annat frågor som berör hur vi visar varandra respekt, om tjejer och killar behandlas olika, om vi diskriminerar varandra på annat sätt.