Bessemerskolan - ett vidare val!

AKTUELLT PÅ BESSEMERBIBLIOTEKET

Under v. 10 startar vi upp Maker Måndag i Besserwisser. Vi kommer att annonsera de olika temana via hemsidan och informationsskärmarna på skolan. Första Maker Måndagen kommer vi att prova på broderi!

Bessemerbiblioteket är har vunnit

Årets skolbibliotek
2018

 

Priset delades ut av Nationella skolbiblioteksgruppen den 29 oktober.

Foto: Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Fr. v. Jacob Amnér, Eva Aronsson, Kirsi Rutanen och Emma Lindgren.