Bessemerskolan - ett vidare val!

AKTUELLT PÅ BESSEMERBIBLIOTEKET

På grund av rådande läge så har biblioteket stängt men vi finns

tillgängliga digitalt för stöd på distans.Bessemerbiblioteket är har vunnit

Årets skolbibliotek
2018

 

Priset delades ut av Nationella skolbiblioteksgruppen den 29 oktober.

Foto: Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Fr. v. Jacob Amnér, Eva Aronsson, Kirsi Rutanen och Emma Lindgren.