Bessemerskolan - ett vidare val!

AKTUELLT PÅ BESSEMERBIBLIOTEKET

Just nu pågår vår Novelltävling


och våra nya satsning BessemerArt (elevförslag)
Bessemerbiblioteket är har vunnit

Årets skolbibliotek
2018

 

Priset delades ut av Nationella skolbiblioteksgruppen den 29 oktober.

Foto: Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Fr. v. Jacob Amnér, Eva Aronsson, Kirsi Rutanen och Emma Lindgren.