Bessemerskolan - ett vidare val!

AKTUELLT PÅ BESSEMERBIBLIOTEKET

Bessemerbiblioteket är har vunnit

Årets skolbibliotek
2018

 

Priset delades ut av Nationella skolbiblioteksgruppen den 29 oktober.

Foto: Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Fr. v. Jacob Amnér, Eva Aronsson, Kirsi Rutanen och Emma Lindgren.