Bessemerskolan - ett vidare val!

AKTUELLT PÅ BESSEMERBIBLIOTEKET

Vi har på grund av den rådande situationen begränsat antalet sittplatser i biblioteket och behöver ibland ha kortare öppethållande. Vi prioriterar studier och studiero under hösten -20.

Bessemerbiblioteket är har vunnit

Årets skolbibliotek
2018

 

Priset delades ut av Nationella skolbiblioteksgruppen den 29 oktober.

Foto: Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Fr. v. Jacob Amnér, Eva Aronsson, Kirsi Rutanen och Emma Lindgren.