Bessemerskolan - ett vidare val!

Föreläsningar inom Läs- och skriv (LOS)

Här finner du ett urval av föreläsningar och presentationer som vi skapat i samarbete med lärare med fokus på språk, presentationsteknik och läs- och skrivande. Kontaka oss på biblioteket om du vill att vi föreläser inom något av dessa ämnen.

A lingua franca - World Englishes

The Art of rhetoric

A dystopian world

Klassiker & författarporträtt

Metaphors and Euphemisms

Skräcktema

 Social realism - Föreläsning om rasism i faktaböcker

Presentationsteknik

Presentation techniques

Bok + Filmanalys

Reading aloud - Introduction to Of Mice and Men

Reading aloud - Introduction & vocabulary

Reading aloud - Vocabulary

Alla våra föreläsningar är inom Public Domain och fria för alla att använda. Skriver ni ut något vill vi gärna att vår Bessemerbibliotekslogga finns med i utskriften.

 

Sidansvarig: Emma Lindgren
Uppdaterad: 2017-10-12

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun