Bessemerskolan - ett vidare val!

Föreläsningar inom Läs- och skriv (LOS)

Här finner du ett urval av föreläsningar och presentationer som vi skapat i samarbete med lärare med fokus på språk, presentationsteknik och läs- och skrivande. Kontaka oss på biblioteket om du vill att vi föreläser inom något av dessa ämnen.

Introduktion till akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod

The English Language and it's origins

World Englishes

The Art of rhetoric

A dystopian world

Klassiker & författarporträtt

Metaphors and Euphemisms

Skräcktema

 Social realism - Föreläsning om rasism i faktaböcker

Presentationsteknik

Presentation techniques

Bok + Filmanalys

Reading aloud - Introduction to Of Mice and Men

Reading aloud - Introduction & vocabulary

Reading aloud - Vocabulary

Reading aloud - We were Liars Presentation

Flickan på hotellet

The wave

slide om the wave

Att bygga en berättelse

Bygga en berättelse

Alla våra föreläsningar är inom Public Domain och fria för alla att använda. Skriver ni ut något vill vi gärna att vår Bessemerbibliotekslogga finns med i utskriften.