Bessemerskolan - ett vidare val!

Biblioteksplan

Bessemerbiblioteket fungerar som en stödprocess till programmen på Bessemerskolan med det gemensamma målet att varje elev ska nå sin måluppfyllelse. Vår biblioteksplan beskriver verksamhetens vision och våra långsiktiga mål för verksamheten. Där ger vi även en bakgrund för utformningen av bibliotekspedagogiken vår verksamhet vilar på och den kunskapsprogressionsmodell vi arbetar utifrån för att eleverna ska tillskansa sig nödvändiga kunskaper inom läs- och skrivutveckling och MIK.

I dokumentet Rutiner och riktlinjer kompletterar vi biblioteksplanen med en konkret verksamhetsbeskrivning och visar hur vi arbetar utifrån biblioteksplanen i den dagliga verksamheten.

Här kan du läsa och skriva utBessemerbibliotekets biblioteksplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i sin helhet.

Här kan du läsa och skriva ut Bessemerbibliotekets Rutiner och riktlinjer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.