Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerbibliotekets stipendium

Bessemerbiblioteket anordnar årligen en novelltävling för elever på Bessemerskolan för att stimulera skrivande och skapande. En lycklig vinnare väljs ut av en jury bestående av bibliotekets personal samt lärare på skolan. Vinnaren tilldelas Bessemerbibliotekets stipendium på 2000 kronor. Det delas ut på skolavslutningen och det vinnande bidraget sparas på biblioteket för all överskådlig framtid.

Reglerna är:

Alla elever på Bessemerskolan får delta.
Bidrag skall vara i form av novell/längre diktverk/dikter.
Ämnet/genren för ditt bidrag är valfritt.
Texterna får vara skrivna på svenska eller engelska.
Bidraget får inte vara tidigare publicerat.
Bidragen lämnas till bibliotekspersonalen som ett Word-dokument med radavstånd 1,5.
Sista datum för inlämning av 2018 års novelltävling är den 27/4.
Bidragen skrivs ut och läggs i en pärm under maj månad då alla kan ta del av bidragen på biblioteket.
Bidragen läses av jurymedlemmarna och därefter väljs ett av bidragen som vinnare under början av maj månad.
Juryns beslut kan ej överklagas.

Lämna in ditt bidrag till personalen på biblioteket eller skicka det som ett word-dokument till:

emma.lindgren@edu.sandviken.se
eller
kirsi.rutanen@edu.sandviken.se

Skriv namn och klass på ditt bidrag.

Du som lämnar in ett bidrag går med på att verket läses av andra i pappersformat och i digitalt format.


Sidansvarig: Emma Lindgren
Uppdaterad: 2018-02-05

Bessemerskolan
Industrivägen 7
811 80 Sandviken
Telefon kommunens växel: 026-24 00 00
Fax Kunskapsförvaltning: 026-25 58 87

Sandvikens Kommun