Bessemerskolan - ett vidare val!

Novelltävlingen 2020


Bessemerbiblioteket anordnar årligen en novelltävling för elever på Bessemerskolan för att stimulera skrivande och skapande. En lycklig vinnare väljs ut av en jury bestående av bibliotekets personal samt lärare på skolan. Vinnaren tilldelas Bessemerbibliotekets stipendium på 2000 kronor. Det delas ut på skolavslutningen och det vinnande bidraget sparas på biblioteket för all överskådlig framtid.

Reglerna är:

Alla elever på Bessemerskolan får delta.
Bidrag skall vara i form av en novell/längre diktverk/låttext.
Ämne för i år är: Vårkänslor!
Texterna får vara skrivna på svenska eller engelska.
Bidraget får inte vara tidigare publicerat.
Bidragen lämnas till bibliotekspersonalen som ett Word-dokument i 12 p med radavstånd 1,5.


Sista datum för i år har passerat och vi tar inte emot fler bidrag.

Bidragen för 2020 kan du läsa HÄR.
Bidragen läses nu av jurymedlemmarna och därefter väljs ett av bidragen som vinnare under maj månad.
Juryns beslut kan ej överklagas.

Du som lämnat in ett bidrag går med på att verket läses av andra i pappersformat och i digitalt format.