Bessemerskolan - ett vidare val!

Bessemerbiblioteket – A- Ö

 

Adress:

Bessemerbiblioteket                     
Industrivägen 7
81140 Sandviken
026-241676

Bessemerbiblioteket:

Bessemerbiblioteket är en pedagogisk resurs i skolan. Vi vilar på två ”ben”, läs-och skrivfrämjande och medie- och informationskunnighet. Vi arbetar med nyckelbegreppen: skapa nyfikenhet, vara ett fönster ut mot omvärlden och förbereda eleverna att vara demokratiskt medvetna medborgare och livslånga biblioteksanvändare.

Bessemerkatalogen

Vi har en egen bibliotekskatalog för Bessemerbiblioteket där du söker i vårt bokbestånd.
Bessemerkatalogen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bessemerlibrary

Vårt nickname på sociala medier. Vi finns på Facebook Länk till annan webbplats., Instagram Länk till annan webbplats. och YouTube- än så länge.

Besserwisser

Makerspace där vi arbetar med skapande verksamhet, både traditionell och digital sådan. Vi arbetar med konceptet "Meningsfull rast" för vi tror att vara kreativ ibland gör både livet och plugget lättare. Här kommer vi också att arbeta med att producera digitalt för skolarbetet.

Biblioteksbio

Några gånger per termin bjuder vi in till biblioteksbio i vår fina biosal Stålsalen. Håll utkik på vår hemsida för nyheter om biovisningar.

Biblioteksrådet

Elevförening som funnits sedan 2005 vars främsta uppgift är att ge sin syn på Bessemerbibliotekets verksamhet, inriktning och aktiviteter, så att eleverna kan vara med att tycka till och direkt påverka hur deras bibliotek ska vara. Rådet har också 10 000 kronor varje år till sitt förfogande för att köpa in medier och material till biblioteket.
Biblioteksrådet

Boka en bibliotekarie

Alla elever på skolan har möjlighet att boka tid med en bibliotekarie för att få hjälp med sina studier, sitt gymnasiearbete eller liknande. Bokar gör man tillsammans med personalen på biblioteket.

Bokfrukost

En chans att prata böcker, läsning och litteratur på jobbet!           

Bokprat

Bokprat kan bokas in i valbart tema eller ämne. Lärare deltar alltid vid bokprat.

Boktips

Fråga personalen!

Böcker?

Ca. 10 000 st! Fast genom Helge-systemet har vi tillgång till mer än 2 miljoner medier.

DVD

I filmskåpet finns ett stort urval filmer som vi har visningsrätt på. Fråga oss gärna om du inte hittar filmen du söker. Obs: våra filmer är ej till för hemlån, de kan bara ses i skolan.

Fjärlån

Självklart fixar vi hit böcker utanför Helge också, Som hederliga gamla S.R Ranganathan sade ”Every book its reader” och ”Every reader – his/her book”.

Flöden:

I skolan är det viktigt att elever får kontakt med människor i andra ”flöden” än sina egna, att de inte bara blir bekräftade via sin smartphone och sina sociala medier utan även IRL. Bessemerbibliotekets personal jobbar efter devisen SEDD, HÖRD, BEKRÄFTAD! Vi vill även att våra elever blir medvetna om andra människors flöden och blir nyfikna på omvärlden.

Helge

HelGe är ett folkbibliotekssamarbete där 10 kommuner i Hälsingland och Gästrikland bildar ett gemensamt bibliotekssystem. Det här är bra för dig som låntagare då du har mer böcker att tillgå och du kan hämta och lämna dina böcker på det bibliotek som är närmast dig. Vi på Bessemerbiblioteket har ett bra samarbete med HelGe och det går lika bra att reservera eller lämna böcker hos oss som ska till andra biblioteket i systemet.
Helge Länk till annan webbplats.

Inköpsförslag

i tar emot inköpsförslag på alla typer av medier, sen så kollar vi budgeten och inköpspolicyn och diskuterar saken. Kom med bra argument!

Källhänvisning/Källförteckning

Hur gör man sådana?
Källhänvisning/Källförteckning

Makerspace

Ett rum i biblioteket där traditionellt skapande och slöjdande samsas med modern teknik, programering och digitala verktyg. Vårt makerspace kallas Besserwisser.

MIK

Medie- och informationskunnighet, ett bredare koncept där källkritik och informationskompetens ingår.  MIK är en inlärd färdighet och biblioteket står till tjänst med att utbilda och handleda både lärare och elever i denna färdighet. Alla elever undervisas till exempel i källkritik i biblioteket på Bessemerskolan.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är en tjänst som vi gör både gentemot personal och elever. Vi håller ett finger på pulsen inom många områden Prata med oss på biblioteket så håller vi koll på din serie, ditt ämne, dina intresse, din fortbildning.

Personal

Emma Lindgren
emma.lindgren@sandviken.se
026-241688

Kirsi Rutanen
kirsi.rutanen@sandviken.se
026-241676

Regler

We have a few, but not too few to not mention!
Regler

Retriever

Artikelsökdatabas för personal och elever på skolan

Sekretess

Bibliotekspersonalen har sekretess, vilket innebär att vi aldrig för vidare information om våra kunder eller deras lån till andra parter. Vi har vana att handskas med skyddade identiteter.

Undervisning

Vi samarbetar med programmen på skolan kring undervisning, håller föreläsningar, kick-offs och work-shops och hjälper elever individuellt med studier, planering och källor. Bibliotekets funktion på skolan är att vara en stödresurs till för elevernas måluppfyllelse och lärarnas undervisningsprocess.

Unesco

Bessemerbiblioteket följer UNESCOs Skolbiblioteksmanifest!
Där står bland annat att vi inte får ta ut avgifter från våra låntagare, så hos oss får ni inga övertidsavgifter eftersom vi är ett skolbibliotek. Det står en massa annat nyttigt där också, läs och begrunda.

Iflas Riktlinjer baserade på Skolbiblioteksmanifestet. Länk till annan webbplats.

Öppettider

Våra öppettider varierar lite och det kan verka förvirrande för vissa. Normalt har vi öppet mellan 9 och 15, vi kan kalla det den vanliga öppettiden, när du som elev kan komma in för att studera, botanisera i hyllorna, umgås, spela spel, fråga saker. Det betyder inte att du inte kan vara här andra tider, du måste bara fråga om det går bra. För lärare så gäller det att planera in besök och lektioner i god tid. Dessa går bra att ha utanför de vanliga öppettiderna med lite framförhållning då både bibliotekarier och lokaler snabbt blir uppbokade.


Undrar du över vår logga?

Bessemerbibliotekets eightball kommer från den "magiska eightball" som stått på informationsdisken i biblioteket de senaste 10 åren. Den används dagligen av elever som behöver råd och svar om livets stora frågor - hur kommer det gå på provet? Är hon kär i mig? Klarar jag uppkörningen?

Besserwisser fick en egen variant av loggan 2018.

Och 2019 kom loggan för Hela Bessemer läser.