Bessemerskolan - ett vidare val!

Bibliotekspedagogik

Mångårig forskning om skolbibliotekets pedagogiska roll visar att ett bra och bemannat skolbibliotek får direkt genomslagskraft i elevernas studieresultat. Biblioteket har en viktig och avgörande funktion i att nå resultat i två av skolans huvudprocesser:

Att hos eleverna skapa förmåga och lust att läsa och skriva.

Att utveckla elevernas förmåga och möjlighet att söka, hantera och värdera information.

Biblioteket bygger sitt bibliotekspedagogiska arbete på dessa två pelare: Läs- och skrivutveckling och Medie- och informationskunnighet.

I vår Biblioteksplan kan du läsa mer om vår vision och hur vi arbetar på Bessemerbiblioteket. I det kompletterande dokumentet Rutiner och riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Bessemerbiblioteket kan du läsa mer om vårt praktiska arbete och hur vi omsätter biblioteksplanen i verksamheten.

Lärare? Här hittar du Kunskapskatalogen!

Bessemerbibliotekets modeller för hur vi arbetar med Guided Inquiry och ISP.

Klicka på bilderna för att zooma.

På Bessemerbiblioteket samarbetar vi med pedagogerna utifrån Carol Kuhlthaus Informationssökningsprocess. Med den metoden som grund kan biblioteket fungera som ett stöd för läraren och eleverna från planeringsstadiet till examinering och bedömning.