Bessemerskolan - ett vidare val!

Föreläsningar inom Läs- och skriv (LOS)

Här finner du ett urval av föreläsningar och presentationer som vi skapat i samarbete med lärare med fokus på språk, presentationsteknik och läs- och skrivande. Kontaka oss på biblioteket om du vill att vi föreläser inom något av dessa ämnen.

The English Language and it's origins

World Englishes

A dystopian world

Klassiker & författarporträtt

Metaphors and Euphemisms

Skräcktema

 Social realism - Föreläsning om rasism i faktaböcker

Bok + Filmanalys

Presentationsteknik

Presentation techniques

The Art of rhetoric

Att bygga en berättelse

Bygga en berättelse

Alla våra föreläsningar är inom Public Domain och fria för alla att använda. Skriver ni ut något vill vi gärna att vår Bessemerbibliotekslogga finns med i utskriften.