Bessemerskolan - ett vidare val!

Att citera på rätt sätt

Det finns två sätt att citera på. Ett kortare stycke: bara några ord eller ett par meningar gör du en löpande citering. Längre stycken en blockcitering.

Löpande citat:  Du sätter det du vill citera inom citationstecken och återger detta ordagrant, till och med eventuella stavfel ska inkluderas.
Sedan skriver namnet på personen du citerar.

Exempel: "Du är modigare än du vet, starkare än du tror och klokare än du förstår." - Nalle Puh

Blockcitering:  Behöver du inkludera längre stycken av text i ditt arbete så gör du ett blockcitat. Blockcitat utformar du som ett fristående stycke, skiljt från övrig brödtext genom indrag i vänster- och ibland högerkant. Du kan även ge stycket mindre radavstånd och teckenstorlek, för att ytterligare markera att det rör sig om ett citat. Några citattecken behövs inte vid blockcitat.

 

Såväl blockcitat som löpande citat ska alltid följas av en källhänvisning till originalkällan, där även citerad sida ska anges. Originalkällan ska dessutom återfinnas i din litteraturlista i slutet av dokumentet.