Bessemerskolan - ett vidare val!

Lathund för källhänvisning

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt.
Anledningen till att du ska göra det är att det är viktigt att du visar vilka källor du baserar dina tolkningar och påstående på. Det ska vara tydligt vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra. Det ska också vara lätt att hitta tillbaka till dina källor för den som vill läsa mer eller kontrollera dina uppgifter.

Om du inte refererar till dina källor på ett korrekt sätt riskerar du att bli misstänkt för plagiering, det vill säga att du presenterar andras resultat, slutsatser eller tankar som om de vore dina egna. Att plagiera är fusk och Bessemerskolan använder programmet Urkund för att upptäcka plagiering i elevarbeten.

Källhänvisning av tryckta källor i löpande text

I löpande text anger du källa med hjälp av referatmarkörer och källhänvisning. Det finns flera olika referenshanteringssytem som man kan använda, men de två vanligaste är de amerikanska universiteten Harvard och Oxfords system. Kortfattat kan man säga att Harvard innebär att skriva ut källorna löpande i texten inom parentes och Oxford innebär att referera till källor med hjälp av fotnoter.

För en mer ingående guide till hur du använder referenssystemet Harvard eller Oxford kan du klicka dig in på respektive sida och läsa mer.

Källförteckningen eller referenslistan

Den placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här skall det finnas tillräcklig information om alla dina källor för att din läsare enkelt skall kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete.

Dina referenser skall sorteras i en alfabetisk följd. I texthänvisningen finns inget som avslöjar vilken typ av dokument du refererar till. För att göra källförteckning så lättläst som möjligt är det bra att ha antingen hängande indrag i referenserna, alternativt en blankrad mellan varje referens.

Författarnamn ska inverteras, det vill säga, om författaren heter Bosse Ahlander så ska efternamnet komma först och det ska vara ett komma mellan namnen: Ahlander, Bosse.

Nu när du vet hur du skall använda och ange dina källor så är nästa steg att betrakta dem källkritiskt! Det är nästa steg i vetenskapligt tänkande.