Bessemerskolan - ett vidare val!

Referatmarkörer

I din löpande text skall du använda dig av referatmarkörer för att markera att du är objektiv när du återger det någon annan har sagt. När du refererar till det någon sagt skall du alltid använda personens hela namn och gärna även titeln, till exempel,  Bibliotekarien Kirsi Rutanen..

Referatmarkörer:

Anser
Belyser
Betonar
Diskuterar
Framhåller
Frågar sig varför
Förklarar
Förnekar
Hävdar
Insisterar
Konstaterar
Lyfter fram
Påstår
Skriver
Tycker
Understryker
Undrar
Visar

Här finns en lista på referatmarkörer på Engelska

När du citerar någon måste du göra det ordagrannt och sätta citattecken runt frasen. Du måste också skriva personens förnamn och efternamn.

"Sjömannen ber inte om medvind; han lär sig segla" - Gustaf Lindborg