Bessemerskolan - ett vidare val!

Struktur på ditt skrivna arbete

 

För det första, andra, tredje

För det första vill jag poängtera...
För det andra ska jag belysa..
För det tredje skall jag sammanfatta..

Struktur i början

Främst
I första hand
inledningsvis
Initialt
Primärt
Till att börja med

Struktur i mitten

Alltså
Dessutom
Däremot
Därför
Följaktligen
Således
Sålunda

Struktur i slutet

Avslutningsvis
För att sammanfatta
För att summera
Sist men inte minst
Slutligen
Till sist
Till slut