Bessemerskolan - ett vidare val!

Debattartikel

Syftet med att skriva en debattartikel är att övertyga läsaren om någonting du tycker. Ordet Debatt betyder ”De = av, Battre = Kämpa” som namnet antyder så ska man slå sönder motståndarens argument i en sakfråga. Var inte rädd för att provocera läsaren.

InLEDNING

En debattartikel inleds med en tes. I tesen förklarar du var du står i frågan du valt att skriva om, din ståndpunkt. Din artikel handlar sedan om hur du med argument förklarar att din ståndpunkt är den rätta. Ett tips är att på något sätt återknyta början och slutet i din artikel på ett snyggt sätt.

ARGUMENT

Efter tesen skall du lista argument som stödjer din ståndpunkt. Det finns två huvudgrupper av argument:

  1. Känsloargument – dina egna personliga känslor och tankar. Genom dessa vill du väcka läsarens känslor.
  2. Faktaargument – baseras på objektiva fakta, kom ihåg att ange källan.

Varva din debattartikel med båda typerna. Känsloargument för att visa på passion och övertygelse, fakta för att konkretisera. Skriv få men tydliga argument som du kan koppla till din tes.

Motargument

Använd även motargument som du känner till eller kan tänka ut som är motsatsen till din ståndpunkt. Plocka isär motargumentet! Faktaargument skall besvaras med fakta och känsloargument med känsla.

AVSLUTNING

Som avslutning ge läsaren av din debattartikel en överblick genom att sammanfatta det viktigaste och upprepa ditt starkaste argument. I det sista stycket skall du ge ett övertygande svar på din tes.
Att resonera kring konsekvenser kan vara effektfullt. Kortfattat känns självsäkert

Checklista;

Innan du är färdig behöver du kolla så att din debattartikel innehåller alla delar den behöver:

  • Tes – Är din tes klar, tydlig och i början av din text?
  • Argument – Har du listat dina bästa argument?
  • Motargument
  • Tänker du på de som inte tycker som dig?
  • Övertygat läsaren om att det är fel?
  • Avslutning
  • Sammanfattat det viktigaste?
  • Har du avslutat med ett övertygande svar på din tes?