Bessemerskolan - ett vidare val!

Essä

är en kort avhandling över ett vetenskapligt eller ett dagsaktuellt ämne med ett lättfattligt språkbruk där du för ett resonemang över ämnet. Du behöver dock inte komma till en slutsats som i en debattartikel. Formulera en avgränsad frågeställning om ditt ämne, dvs. försök ställa en detaljerad fråga som du ska svara på med din essä.

INLEDNING

Inledningsvis ska du presentera ditt ämne och sätta det i en kontext. Nämn i inledningen varför du vill skriva om just detta ämne och varför du är intresserad av det. I slutet av inledningen skriver du ut din frågeställning.

RESONEMANG

Sedan ska du föra ett resonemang som är underbyggt av fakta kring din frågeställning. I en essä behöver du inte komma fram till ett resultat eller en lösning. Det är däremot viktigt att koppla dina tankar kring de fakta som du har valt att presentera.

Språket ska vara korrekt men personligt och du kan hjälpa läsaren genom att skapa en röd tråd i ditt resonemang. Använd till exempel underrubriker, referatmarkörer och skriv ut källhänvisningar så att det är lätt att se vad som är fakta och vad som är dina egna tankar. Balansera också mängden fakta och dina egna funderingar

AVSLUTNING

I avslutningen ska du återkoppla till din frågeställning. Har du inte kommit till ett entydigt svar kan du avsluta med de frågor som uppstod i ditt resonemang eller en sammanfattning av frågan. Det är viktigare att se hur du resonerar än att hitta ett slutgiltigt svar på frågeställningen.

Checklista:

Kolla så att alla punkter finns med i din essä:

Rubrik med din frågeställning

  • Inledning
  • Syftet förklaras.
  • Frågeställningen presenteras.
  • Textmassa
  • Med både fakta och egna funderingar.
  • Alla påståenden har källhänvisning.
  • Sammanfattande avslutning med slutkläm.
  • Fullständig källförteckning.