Bessemerskolan - ett vidare val!

Insändare

En insändare är ett brev till en tidning från en läsare som skriver vad han/hon tycker om något. Vissa insändare är svar på andras insändare.

INLEDNING

Tänk efter vad vill jag säga med min insändare. Försök att fånga läsarnas intresse.

Skriv en rubrik som gärna får vara slagkraftig (rolig, kärnfull, etc.) och tydlig.

Om du svarar/reagerar på en annans insändare. Skriv tydligt rubrik, namn, tidning/tidskrift, datum då du läste insändaren.

BUDSKAP

Skriv vad du har för budskap (ett problem, en lösning, information) och gör det tidigt i din insändare.

Ge gärna en bakgrund till varför du skriver din insändare.

Argumentera för ditt budskap

DEN RÖDA TRÅDEN

Se till att allt i din insändare hänger ihop. Det ska gå som en röd tråd från rubrik, inledning och argumentation.

AVSLUTNING

Skriv under med namn eller signatur.

Tidningen/tidskriften kräver alltid namn men i själva publikationen kan du få vara anonym.