Bessemerskolan - ett vidare val!

Krönika

En krönika är en argumenterande text som är en personlig tolkning av en händelse eller tidsperiod.
Händelseförloppet skall återges kronologiskt. (Krönika och Kronologi kommer båda från grekiskans ord Chronika=tid.)

INLEDNING

Skriv ett inledande stycke där du bekantar läsaren med det du kommer att skriva om. Då texten är subjektiv får du skriva vad du tycker och tänker.

ARGUMENT

Skriv först en beskrivning av vad som har hänt och vad det som hände fick dig att tänka och känna. Du ska sedan ta tankarna till ett mer generellt plan och förklara varför du reagerat på händelsen och vad du tycker. Argumentera för din sak, hitta även motargumenten och bemöt dessa.

AVSLUTNING

I avslutningen anknyter du till inledningen och framför budskapet en sista gång.

SPRÅK

I en krönika så kan du använda humor och stilistiska medel som metaforer och liknelser för att understryka ditt budskap. Tänk på vem som ska läsa texten och anpassa texten därefter.

Checklista:

  • hittat en händelse som du reagerat på, gärna från vardagen
  • skrivit en kort intresseväckande inledning
  • förklarat hur och varför händelsen berört dig
  • tagit frågan till ett större sammanhang
  • du har skrivit argument
  • tänkt på vilka motargument som finns och bemött dem
  • knutit ihop krönikan med en avslutning
  • tänkt på vem som ska läsa texten och anpassat språket efter läsaren
  • använt ett språk som du känner dig bekväm med
  • läst igenom och kollat efter slarvfel