Bessemerskolan - ett vidare val!

Novell

En novell är en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplex och har ett lägre tempo. Det finns dock ingen bestämd gräns för hur lång en novell ska vara. En novell håller sig oftast till huvudhandling utan några större sidospår. Rollfigurerna i en novell är oftast färdiga karaktärer när berättelsen börjar. Dessa två saker gör att man kan hålla novellen ganska kort.

För att behålla läsarens intresse

Fortsätt med beskrivningar under hela novellen – detta gäller både miljön och personerna. Du vill att läsaren ska kunna blunda och se berättelsen utspela sig framför honom/henne.

Använd dig av läsarens känslor – om du lyckas få läsaren att verkligen gilla, eller ogilla, dina rollfigurer kommer det vara mycket intressantare att läsa vidare.

Förvåna läsaren – låt inte novellen bli förutsägbar. Exempelvis kanske du har en person som ska representera ondska. Låt denna person göra något gott helt plötsligt, det gör att läsaren vill veta mer om personerna och handlingen.

Håll dig till den röda tråden – Att ibland gå in på ett sidospår som inte har något med handlingen att göra är ok, men gör det inte för ofta eller för länge. Novellen ska ha en tydlig huvudhandling och det är den som läsaren är mest intresserad av.Bygg upp historien mot klimax, berättelsens höjdpunkt.Använd ett beskrivande språk som ger berättelsen liv.Använd många verb, liknelser och metaforer.En novell är inte en dikt. Även om det är ok att använda stilistiska medel (t.ex. metaforer, symboler) är det viktigt att handlingen hela tiden förs framåt och att tempot hålls uppe.Variera språket. Om du använder ett ord ofta – hitta en synonym som du kan växla med!Dela upp berättelsen i stycken så blir det mer lättläst.Läs texten flera gånger för att fånga upp stavfel och se om du kommer på något du vill lägga till eller ändra.

Checklista:

  • en titel
  • en inledning som gör att läsaren blir intresserad av att läsa vidare
  • en tydlig huvudhandling och en röd tråd
  • en höjdpunkt där historien vänder
  • en avslutning som knyter ihop säcken (och som framför ett budskap)
  • vändningar och ”mysterier” som gör att den inte blir förutsägbar
  • personer och en miljö som beskrivs väl och som väcker läsarens intresse
  • ett beskrivande språk med många adjektiv som ger berättelsen liv
  • styckeindelning
  • ett varierande språk