Bessemerskolan - ett vidare val!

PM – Promemoria “för minnet”

Ett PM är en utredande text i vetenskaplig stil som är mindre omfattande än en uppsats eller en rapport. I texten skall du redogöra och utreda ett ämne på ett sakligt och objektivt sätt.

INLEDNING

Inledningen ska på ett kortfattat sätt presentera ämnet och dina frågeställningar. Skriv så att det är lätt att förstå kopplingen mellan frågeställning/arna och ämnet. Håll dig till ett vetenskapligt språkbruk, du ska vara objektiv och inte blanda in dina egna tankar och känslor.

UTREDANDE DEL

I den utredande delen av ditt PM skall du presentera det material du har hittat i dina källor. Detta gör genom att sammanfatta/referera och citera. Använd dig av minst två källor om inte läraren sagt något annat.

AVSLUTNING

I avslutningen ska du resonera kring och dra slutsatser från det källmaterial du har i den utredande delen. Dra slutsatser om ämnet utifrån källorna och din frågeställning. Här presenterar du inget nytt material och introducerar inga nya källor utan utgår från det du har tagit upp tidigare,

Checklista:

  • rubrik
  • du har använt ett vetenskapligt språk utan personliga betraktelser
  • du har en frågeställning som fungerar
  • du har åtminstone två källor som har med ämnet att göra
  • du har refererat och citerat korrekt
  • du har resonerat och dragit slutsatser i slutet
  • du har lagt till din källförteckning efter avslutningen


PM

Klicka på bilden för att komma till en slide om PM