Bessemerskolan - ett vidare val!

Recension

En recension är en subjektiv text om hur du upplevde en bok, en film eller, till exempel, en pjäs. Det som ska framhävas är din åsikt oavsett om den är positiv eller negativ.

RUBRIK

Skriv en rubrik som fångar läsarens uppmärksamhet och väcker intresse. Undvik att bara använda titel som rubrik. Rubriken ska vara kopplad till något som har med verket att göra; antingen författaren, någon karaktär, temat eller handlingen.

INLEDNING

Inledningen ska vara kortfattad och ge en bild av innehållet. Återberätta inte hela handlingen och avslöja aldrig slutet på verket – ge läsaren smakprov på handlingen, men avslöja inte överraskningarna! Verkets huvudtema ska presenteras i inledningen: komedi, skräck, drama.

TANKAR KRING VERKET

I denna del ska du fokusera på vad du tyckte om vad du har tagit del av. Vad var bra? Vad var dåligt?

 • stil
 • Är språket enkelt eller komplicerat? Är det vardagligt, ironiskt, lyriskt, neutralt, journalistiskt, etc. Vilket perspektiv hade verket?
 • Karaktärerna
 • Presentera huvudkaraktärerna. Förändras de? Hur?
 • Huvudtemat
 • Vad är verkets budskap?
 • Hur förhåller sig upphovsmannen till huvudtemat?

Det allra viktigaste är att du motiverar varför du tycker att saker var bra eller dåliga! Kommer du ihåg någon speciell del eller mening i verket som du tycker stödjer din åsikt eller som påverkade hur du uppfattade verket?

AVSLUTNING

I slutet av din recension ska du skriva några meningar som sammanfattar vad du tyckte om verket som helhet. Avsluta med en mening som antingen uppmanar till eller avråder läsare att ta del av det du har recenserat!

Checklista:

Läs igenom din text och kolla så att följande punkter finns med:

 • Information
 • Författare, regissör etc.
 • Titel
 • Året då verket uppfördes eller publicerades för första gången (bok)
 • Sammanfattning av handlingen.
 • Beskrivning av karaktärerna.
 • Beskrivning av huvudtemat.
 • Dina tankar och åsikter kommer fram.
 • stil – enkel eller komplicerad?
 • Språket är varierat och anpassat till läsaren.