Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Ekonomiprogrammet GY2011

"Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program."

"Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar."

"Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att strukturera och presentera sina resultat enligt vetenskapliga normer och anpassat till målgrupp. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas språkliga förmåga och till att modern teknik används som ett redskap för informationssökning, presentation och kommunikation."

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Ekonomiprogrammet ge eleverna stöd i deras läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare. Vi har på biblioteket ett aktuellt och varierat bestånd av engelsk skön- och facklitteratur och erbjuder nivåanpassade bokprat utifrån olika teman.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta gällande lagar, föreskrifter och bestämmelser som är relevanta för studenter på Ekonomiprogrammet. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom ämnen som ekonomisk teori, företagsekonomi, nationalekonomi och matematik med mera. I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning, vetenskaplig forskning, akademiskt skrivande och källkritik. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika elevgrupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.