Bessemerskolan - ett vidare val!

Examensmål för Handelsprogrammet GY2011

"Handel och administration förutsätter kontakter mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att möta människor i såväl affärs- som medarbetarrelationer. Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter att använda IT på ett situationsanpassat sätt. Utbildningen ska också ge eleverna möjligheter i fördjupade studier i engelska."

Bessemerbiblioteket

Genom Kunskapsprogressionstrappan kan vi i samarbete med lärarna på Handelsprogrammet ge eleverna stöd i deras läs- och skrivutveckling och det som kallas MIK (medie- och informationskunnighet). Det handlar mycket om att reflektera kring och utveckla elevers förståelse av sin omvärld, det självständiga källkritiska tänkandet och att forma eleverna till demokratiskt medvetna samhällsmedborgare. Vi har på biblioteket ett aktuellt och varierat bestånd av engelsk skön- och facklitteratur och erbjuder nivåanpassade bokprat utifrån olika teman.

På biblioteket kan eleverna få hjälp med att hitta litteratur som är relevant för studenter på Handelsprogrammet. Vi omvärldsbevakar och köper in böcker inom ämnen som ekonomisk teori, företagsekonomi, eget företagande, nationalekonomi, produktion och marknadsföring med mera. I samarbete med lärarna på programmet kan vi genomföra teman kring informationssökning, företagande, marknadsföring och visuell kommunikation samt workshops kring CV skrivande och jobbsökmetoder. Vi har även en lokal som är utmärkt för att träna på och hålla presentationer i – Stålsalen!

Bessemerbiblioteket fungerar även som en plattform för möten mellan olika elevgrupper, olika program och olika årskullar vilket bidrar till en ökad social förmåga och kommunikationsförmåga hos eleverna.