Bessemerskolan - ett vidare val!

Bokprat


"Bokprat" - är en väl beprövad metod för att diskutera litteratur, medier. lässtrategier tillsammans med en grupp av människor.

Det behöver inte ens vara böcker som man bokpratar om!
Alla typer av medier eller texter funkar att prata om.

Hur gör man?

Du som är lärare tar kontakt med bibliotekarierna och bokar ett prat. Bokpratet är liksom allt annat ett samarbete med biblioteket. Det ska finnas en pedagogisk tanke och du som lärare skall vara med i processen.

De frågor vi kommer att ställa dig som lärare är:

Hur många är de i klassen? Finns det elever som behöver lyssna på boken? Vilken nivå läser de på? Vilket ämne, tema, kursmoment gäller det? Vilken typ av medieurval ska vi göra? Hur följer vi upp detta?