Bessemerskolan - ett vidare val!

Högläsning som metod.

Bessemerbiblioteket arbetar med att läsa böcker, hela böcker, högt för eleverna. Vi baserar detta på Monica Reichenbergs forskning, där hon har tittat på PISA-resultaten i Norge och Sverige. Norge ligger högt i PISA-resultaten, en möjlig förklaring till detta är att man läser faktaböcker högt med eleverna och diskuterar texten löpande.

Att läsa är för hjärnan vad träning är för kroppen. Hela hjärnan lyses upp och är aktiv under läsning, vilket syns under magnetröntgen. De goda effekterna av läsning bygger upp det som kallas "flytande intelligens", alltså ett sätt att höja sin IQ.
Your brain on reading.länk till annan webbplats

100 Skäl att vara en läsare.

Vi har främst arbetat med skönlitteratur i Svenska och Engelska där vi har läst böcker i olika svårighetsgrad, både lätta, korta och tjocka.

När vi läser så råder det läsfrid, det betyder att vi respekterar den som läser och de som lyssnar genom att inte störa varandra.

Vi har en permanent utställning av Högläsningsböcker i biblioteket. Detta är ett urval av våra klassuppsättningar:

Lässtrategier och Material

Klicka på bilden ovan för att komma till sliden.

På bibliotekets Pinterestkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi skapat boards tillsammans med eleverna för några av titlarna vi arbetar med.

Klicka på bilden ovan för att öppna material för komparativ analys av bok+film.

Här kan du även skriva ut diskussionskortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som underlag för komparativ analys.