Bessemerskolan - ett vidare val!

Lästekniker och lässtrategi

Att läsa för sina studier skiljer sig från läsning på sin fritid och är helt grundläggande i förståelse av skolämnen. Så här skriver Peter Stray Jørgensen i boken Lästekniker & Lässtrategier: "Litteraturen är ett ämnes själ, intellekt och kropp. Det är där man hittar kunskapen inom ett ämne, förståelsen av världen (teorier), redskap (metoder), fakta, historia och debatt - och upplevelser."

Börja som ledare av läsning med att tydligt definiera syftet:

Vi läser för att hitta information och fakta, bygga kunskap
(till exempel: bygga ordförråd, förstå andra kulturer, besöka andra tidseror eller världar.)

Vi läser för att skapa mening, bilda åsikter.

Vi läser för att se andras åsikter och upplevelser.

Lästips

Läskompetens
Åsa Edenfeldt

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal
Monica Reichenberg,
Ingvar Lundberg

Vägen till läsförståelse
Monica Reichenberg

Lästekniker & lässtrategier
Peter Stray Jørgensen

 

Böcker om läsförståelse